Pár vět o nás...

Firma CMS Plzeň je nezávislá konzultační firma působící v oboru oceňování od roku 1993, která se specializuje na obor stavebnictví, zejména na poradenskou činnost, zpracování výkazů výměr, rozpočtů a stavební supervizi. Nabízíme komplexní služby v oblasti cost managementu staveb pro investory a projektanty v celé České republice.


Spolupráce

Jsem zakládajícím členem Asociace rozpočtářů a řídím se jejím Etickým kodexem. Tato asociace vznikla za účelem podpory vzdělávání a péče o odborný růst, tvorby standardních norem pro oblast oceňování a certifikace členů. Více informací naleznete na www.rozpoctari.cz


Firemní politika

Naším cílem je poskytovat zákazníkům prvotřídní služby v oblasti cenového managementu staveb a být vyhledávaným dodavatelem.
Náš úspěch je přímo úměrný spokojenosti zákazníků a pouze spokojení zákazníci se znovu vrátí.
Hluboce si vážíme jejich důvěry a jsme si vědomi toho, že důvěryhodnost každého z nás ovlivňuje i důvěru zákazníků k oboru jako celku.
Naším posláním není jen vzdělávat se a poskytovat ty nejlepší služby, ale stejně důležité je přenášet zkušenosti a znalosti i na naše zákazníky.
Pozorně nasloucháme požadavkům zákazníka a neslibujeme to, co nelze splnit.
Naší prioritou není si umět zákazníka jen získat, ale hlavně udržet.

Využijte našich služeb...

 

Služby podle fází zakázky:

-Propočet v předprojektové přípravě
-Předběžný rozpočet

-Kontrolní rozpočet a podklady pro výběr dodavatele

-Porovnání a vyhodnocení nabídek

-Cenová supervize

Detaily k jednotlivým službám