CASE STUDY

Case Study

ČSÚ Praha

výkaz výměr a kontrolní rozpočet

Vila Augustus

Projekt: ČSÚ Praha

 

Case StudyCase Study


Case StudyCase Study

Charakteristika reference:

  • Český statistický úřad
  • Lokalita: Praha
  • Architekt:
  • Charakter stavby: rekonsturce
  • Vypracovali jsme: kontrolní rozpočet
 
>