CASE STUDY

Case Study

Rezidence Čertovka

výkaz výměr

Vila Augustus

Popis

Nová zástavba počítá s vytvořením uličního sedmipodlažního obytného bloku s 164 bytovými jednotkami ve tvaru nepravidelného písmene U. Zastavovaná plocha je 3530 m2. Bytový komplex byl navržen jako sedmipodlažní, z toho jsou počítána 2 podlaží pro garáže, obchodní prostory a technické zázemí, 4 plnohodnotná podlaží pro byty a poslední podlaží částečně ustoupené pro větší byty se zelenou terasou.

 

Case StudyCase Study

Charakteristika reference:

  • Rezidence Čertovka
  • Lokalita: Karlovy Vary
  • Architekt: TORION, s.r.o.
  • Charakter stavby: novostavba
  • Vypracovali jsme: výkaz výměr
 
>