Nabízíme...

V rámci přípravy výběrového řízení Vám odborně zpracujeme výkaz výměr – strategický dokument sloužící k jednoznačnému a objektivnímu zadání a výběru vhodného dodavatele.
A proč tak trochu jiný výkaz výměr?
Pro efektivní řízení a plánování financování stavebního díla Vám sestavíme kontrolní rozpočet, který je určen výhradně pro potřebu investora nebo projektanta.
A proč tak trochu jiný rozpočet?
V přípravné i realizační fázi spolupracujeme na hledání ekonomicky nejvýhodnější varianty při dodržení shodné kvality, optimalizujeme cenové nabídky a poskytujeme kompletní cenový a realizační servis.
A proč tak trochu jiné poradenství?


Supervize

Propočet v předprojektové přípravě

jedná se o odhad ceny určený pro investora i projektanta pro stanovení předpokladů financování stavby


Předběžný rozpočet

je zpřesněným odhadem ceny určený k ujištění o tom, že cena stavby nepřekročí předpokládané náklady.


Kontrolní rozpočet a výkaz výměr

dokumenty sloužící k ověření správnosti předpokládané ceny, k porovnání s nabídkami uchazečů a jako podklad pro zpracování nabídky.


Porovnání a vyhodnocení nabídek

kontrola formální správnosti a úplnosti jednotlivých nabídek, porovnání všech položek s kontrolním rozpočtem, identifikace rizikových cen


Stavební supervize

kontrola kvality a postupu prací, dozor nad dílčími přejímkami a zkouškami, finanční kontrola provedených prací, změnové řízení s cenovým posouzením


Kdo jsme..

Nezávislá konzultační firma působící v oboru oceňování od roku 1993, která se specializuje na oblast stavebnictví, zejména na zpracování výkazů výměr, rozpočtů a poradenskou činnost. V roce 2002 jsem se stal zakládajícím členem Asociace rozpočtářů staveb. (více)

Kontakt

Sídlo:

Plaská 15, 323 00 Plzeň


Jméno:

Roman Mitas

Telefon:

606 572 711

ICQ:
396-051-618
               Naši partneři